Tacoma Restaurants

(Alcohol)

Fujiya Japanese Restaurant thumbnail menu
CLOSED
til 11 am
1125 Ct C Ste 1
Tacoma
253.627.5319
0.2 miles
Steel Creek Tacoma thumbnail menu
OPEN
til 11 pm
1114 Broadway
Tacoma
253.627.1229
0.2 miles
El Toro thumbnail menu
CLOSED
til 11 am
1128 Broadway
Tacoma
253.722.5196
0.2 miles
Galanga Thai Cuisine thumbnail menu
CLOSED
til 11 am
1129 Broadway
Tacoma
253.272.3393
0.2 miles
Bite Restaurant thumbnail menu
CLOSED
til 6 am
1320 Broadway
Tacoma
253.591.4151
0.3 miles
Amerawcan Bistro thumbnail menu
CLOSED
til 11 am
745 St Helens Ave
Tacoma
253.327.1962
0.3 miles
Dorky's Bar Arcade thumbnail menu
OPEN
til 2 am
754 Pacific Ave
Tacoma
253.627.4156
0.3 miles
India Mahal Restaurant thumbnail menu
CLOSED
til 11 am
823 Pacific Ave
Tacoma
253.272.5700
0.3 miles
Stink thumbnail menu
CLOSED
til 11 am
628 St Helens Ave
Tacoma
253.426.1347
0.3 miles
Puget Sound Pizza thumbnail menu
OPEN
til 2 am
317 S 7th St
Tacoma
253.383.4777
0.3 miles
Le-Le Restaurant thumbnail menu
CLOSED
til 11 am
1012 Martin Luther King Jr Way
Tacoma
253.572.9491
0.4 miles
709 Pacific Ave
Tacoma
253.383.3388
0.4 miles
Malarkey's Pool and Brew thumbnail menu
OPEN
til 2 am
445 Tacoma Ave S
Tacoma
253.383.3301
0.4 miles
The Matador thumbnail menu
OPEN
til 2 am
721 Pacific Ave
Tacoma
253.627.7100
0.4 miles
Pacific Grill thumbnail menu
CLOSED
til 11:30 am
1502 Pacific Ave
Tacoma
253.627.3535
0.4 miles