Sheffield Restaurants


The Bridge Restaurant thumbnail menu
CLOSED
til 4:30 pm
650 N Main St
Sheffield
413.229.9000
0.5 miles
The Marketplace Kitchen thumbnail menu
CLOSED
til 7 am
18 Elm Ct
Sheffield
413.248.5040
0.6 miles
Bogies Restaurant & Pub thumbnail menu
OPEN
til 1 am
935 S Main St
Great Barrington
413.528.5959
3.7 miles
490 Main St
Great Barrington
413.528.2550
5.2 miles
Aroma Bar & Grill thumbnail menu
CLOSED
til 11:30 am
485 Main St
Great Barrington
413.528.3116
5.2 miles
Berkshire Co-Op Market thumbnail menu
CLOSED
til 8 am
42 Bridge St
Great Barrington
413.528.9697
5.3 miles
Patisserie Lenox thumbnail menu
CLOSED
til 8 am
313 Main St
Great Barrington
413.591.8747
5.4 miles
The Well thumbnail menu
OPEN
til 1 am
312 Main St Ste 1
Great Barrington
413.528.3651
5.4 miles
284 Main St
Great Barrington
413.528.1131
5.4 miles
44 Railroad St
Great Barrington
413.528.2118
5.5 miles
Shiro Restaurant thumbnail menu
CLOSED
til 12 pm
105 Stockbridge Rd
Great Barrington
413.528.1898
6.2 miles
Collins Diner thumbnail menu
CLOSED
til 6 am
100 W Main St
Canaan
860.824.7040
6.3 miles
327 Stockbridge Rd
Great Barrington
413.528.4001
6.6 miles
68 W Rd
New Canaan
203.246.7198
6.7 miles
420 Stockbridge Rd Ste 3
Great Barrington
413.528.7786
6.8 miles