Santa Barbara Restaurants


813 Anacapa St
Santa Barbara
805.966.9463
0.0 miles
800 State St
Santa Barbara
805.962.0173
0.1 miles
718 State St
Santa Barbara
805.845.2254
0.1 miles
742 State St
Santa Barbara
805.966.4445
0.1 miles
723 State St
Santa Barbara
805.730.9195
0.1 miles
34 E Ortega St
Santa Barbara
805.963.1012
0.1 miles
723 State St
Santa Barbara
805.730.9115
0.1 miles
630 State St
Santa Barbara
805.957.1300
0.2 miles
628 State St
Santa Barbara
805.892.5400
0.2 miles
653 Paseo Nuevo
Santa Barbara
805.568.3688
0.2 miles
20 E Cota St
Santa Barbara
805.899.4694
0.2 miles
8 E Cota St
Santa Barbara
805.963.5000
0.2 miles
901 Chapala St
Santa Barbara
805.965.1004
0.2 miles
539 State St
Santa Barbara
805.884.4029
0.2 miles
625 Chapala St
Santa Barbara
805.568.1876
0.3 miles