Santa Ana Restaurants

(Japanese/Sushi)

515 N Main St
Santa Ana
714.835.6717
0.3 miles
2050 N Grand Ave
Santa Ana
714.542.2665
1.5 miles
California Sushi & Teriyaki thumbnail menu
CLOSED
til 10 am
1703 W McFadden Ave
Santa Ana
714.542.7702
1.6 miles
Sushi Maki thumbnail menu
CLOSED
til 11 am
2031 E 1st St
Santa Ana
714.558.1377
1.7 miles
2773 N Main St
Santa Ana
714.564.0350
2.0 miles
Town & Country Café thumbnail menu
CLOSED
til 7 am
1100 W Town and Country Rd
Orange
714.245.9890
2.1 miles
Sushiteria thumbnail menu
CLOSED
til 10 am
2800 N Main St
Santa Ana
714.541.9004
2.2 miles
1804 N Tustin Ave
Santa Ana
714.567.0018
2.2 miles
840 The City Dr S
Orange
714.621.0700
2.4 miles
Maui Island Bbq & Roll thumbnail menu
CLOSED
til 11 am
13931 Carroll Way
Tustin
714.838.4130
2.4 miles
13951 Carroll Way
Tustin
714.731.6980
2.5 miles
17292 McFadden Ave
Tustin
714.665.1300
2.5 miles
424 S Main St
Orange
714.385.1026
2.5 miles
14460 Newport Ave
Tustin
714.505.3496
2.5 miles
14181 Newport Ave
Tustin
714.730.3888
2.5 miles