Irvine Restaurants

(Japanese/Sushi)

Koki's Teppan & Sushi thumbnail menu
CLOSED
til 11:30 am
15361 Culver Dr
Irvine
949.551.6600
0.8 miles
5365 Alton Pkwy
Irvine
949.551.3599
0.9 miles
Goro Restaurant thumbnail menu
CLOSED
til 11:30 am
3831 Alton Pkwy
Irvine
949.252.1872
1.1 miles
14775 Jeffrey Rd
Irvine
949.559.7190
1.4 miles
5408 Walnut Ave
Irvine
949.654.1221
1.4 miles
14421 Culver Dr
Irvine
949.654.8111
1.6 miles
Fuji Kan thumbnail menu
CLOSED
til 11:30 am
14376 Culver Dr
Irvine
949.551.9292
1.6 miles
6634 Irvine Center Dr
Irvine
949.788.0828
1.8 miles
Sumo Sushi Seafood Buffet thumbnail menu
CLOSED
til 11:30 am
14110 Culver Dr
Irvine
949.551.1688
1.9 miles
92 Corporate Park
Irvine
949.756.8875
1.9 miles
14191 Jeffrey Rd
Irvine
949.786.9888
1.9 miles
17655 Harvard Ave
Irvine
949.955.3975
2.2 miles
Quail Hill
Irvine
949.679.5688
2.2 miles
Tenko Teriyaki House thumbnail menu
CLOSED
til 11 am
18090 Culver Dr
Irvine
949.726.9158
2.3 miles
Oriental Junction thumbnail menu
CLOSED
til 10 am
13844 Alton Pkwy
Irvine
949.588.6707
2.4 miles