Bonita Restaurants

(Tapas)

1805 Newton Ave
San Diego
619.564.7584
7.5 miles
721 9th Ave
San Diego
619.232.3242
8.3 miles
440 J St
San Diego
619.231.1100
8.5 miles
555 5th Ave
San Diego
619.338.0555
8.5 miles
555 4th Ave
San Diego
619.233.5979
8.5 miles
558 4th Ave
San Diego
619.232.4483
8.5 miles
801 5th Ave
San Diego
619.233.1183
8.6 miles
474 Broadway
San Diego
619.321.0021
8.7 miles
901 4th Ave
San Diego
619.696.8888
8.7 miles
2034 Kettner Blvd
San Diego
619.239.4210
9.5 miles
1236 University Ave
San Diego
619.298.0616
9.6 miles
4622 Park Blvd
San Diego
619.813.2272
9.9 miles
3940 4th Ave
San Diego
619.295.5560
10.0 miles
2408 Northside Dr
San Diego
619.284.8036
10.4 miles
2265 Bacon St
San Diego
619.223.2700
14.3 miles